Doelstelling Mannen in Beweging - Rouveen

(1) Gericht worden op God.

We willen elkaar stimuleren ons leven aan God toe te wijden, tijd te nemen om de Bijbel te lezen en te bidden zodat de Heilige Geest kan doorwerken op alle terreinen van ons leven.

(2) Eenheid en verbondenheid zoeken

We zijn allemaal verschillend in maatschappelijke status, werk, opleiding, kerkelijke richting. Maar samen kunnen we gestalte geven aan eenheid als broeders, christenmannen over de grenzen van alle verschillen heen. Vanuit verbondenheid kunnen de verschillen juist enorm verrijkend zijn.

(3) Gericht worden op wie we zijn, voor onszelf en voor anderen

Als man hebben we allerlei rollen en verantwoordelijkheden: echtgenoot, vader, vriend, collega, gemeentelid, enz. Wat betekent het om in die rol christen te zijn. Ontdekken hoe God ons ziet en wat Hij wil in ons leven. Welke gaven hebben we gekregen, die we mogen ontwikkelen. Mannen hebben het nodig gestimuleerd te worden om openlijk christen te zijn op elke plek waar ze zijn.

(4) Groeien vanuit vriendschapsrelaties 

Vanuit dezelfde keuze om discipel te willen zijn, ontstaat er eenheid. Hetzelfde doel, dezelfde gerichtheid. Dat draagt bij aan een sfeer waarin het gemakkelijker wordt om te praten over geloof, het gevoel erbij, gedachten onder woorden te brengen, vragen te stellen, te delen waarom het soms zo lastig is geloof in praktijk te brengen. We willen als mannen elkaar stimuleren om hechte en openhartige vriendschappen op te bouwen, waarbinnen in geestelijk en praktisch opzicht met elkaar meegeleefd wordt. Kameraden, leden van eenzelfde team, samen voor de Heere, samen voor elkaar.

(5) Inzet in en respect voor de eigen gemeente

Mannen te stimuleren om eigen kerk of gemeente te steunen, door respect en voorbede voor haar leiders en door actieve inzet van tijd, gaven en talenten.

(6) Gericht worden op de wereld.

We moeten de wereld lief hebben. Niet de wereldse en zondige dingen die je daar vindt en die daar thuishoren. Juist wél de mensen die je daar aantreft en die er helemaal niet thuishoren maar die door God moeten worden losgemaakt uit zondige levenspatronen. Als mannen willen we elkaar uitdagen om niet-christen-mannen te bereiken met het evangelie.

Lees hier meer informatie over de doelstelling van Mannen in Beweging - Rouveen